Prawo rodzinne

Usługa - Prawo rodzinne

  Proponujemy kompleksową obsługę między innymi w sprawach o:

 • rozwód,
 • separację,
 • alimenty : ustalenie, podwyższenie, obniżenie i zniesienie obowiązku alimentacyjnego,
 • uregulowanie i zmiany kontaktów z dzieckiem,
 • wydanie zarządzeń opiekuńczych (np. o wyrażenie zgody na wydanie paszportu dla dziecka, zmiana nazwiska dziecka, zarząd majątkiem dziecka),
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • przysposobienie,
 • sprawy opiekuńcze (np. rodzina zastępcza, opieka dla małoletniego),
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe,
 • zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami,
 • postępowanie w sprawie nieletnich.
 • sprawy o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej.