Prawo gospodarcze

Usługa - Prawo gospodarcze

  • tworzenie spółek,
  • rejstracja spółek oraz zmiany w umowach spółek,
  • dokonywanie wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • umowy związane z obrotem gospodarczym,
  • szeroko rozumiane umowy cywilnoprawne,
  • rozpoczęcie, prowadzenie i zakończenie działalności gospodarczej (w tym także spółki cywilne),
  • doradztwo prawne w prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • przekształcanie spółek,
  • reprezentacja przed Sądami wszystkich instancji w sprawach gospodarczych.