Prawo cywilne

Usługa - Prawo cywilne

 • sporządzenia projektów umów,
 • przygotowywanie opinii prawnych,
 • sporządzanie pism przedsądowych,
 • prowadzenie negocjacji oraz rokowań,
 • sporządzanie pozwów, apelacji, zażalenie, wnoszenie spraw cywilnych do sądów i ich kompleksowa obsługa,
 • windykacja wierzytelności,
 • reprezentowanie strony przed Sądami,
 • ustalanie i sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości,
 • prowadzenie postępowań wieczysto-księgowych,
 • np. sprawy o zapłatę, o wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia ( za wypadki, za błędy lekarskie)
 • sprawy związane z umowami o roboty budowlane, umowami zlecenia, umowami o dzieło, umowami ubezpieczenia, umowami użyczenia i innymi umowami.