Prawo pracy

Usługa - Prawo pracy

  • umowy o pracę,
  • roszczenia związane z bezprawnym lub nieusprawiedliwionym rozwiązaniem stosunku pracy,
  • o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,
  • o przywrócenie do pracy,
  • o odszkodowanie,
  • o odprawę,
  • o zapłatę świadczeń związanych ze stosunkiem pracy (np. o wynagrodzenie za pracę, o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, o wypłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy),
  • o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy,
  • o rentę z tytułu wypadku przy pracy,
  • o mobbing.