Prawo karne

Usługa - Prawo karne

  Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi z zakresu prawa karnego:

 • reprezentowanie podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją,
 • obrona oskarżonego przd Sądem we wszystkich instancjach,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego przd Sądem we wszystkich instancjach,
 • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia,
 • reprezentowanie oskarżyciela prywatnego lub oskarżonego w sprawach z oskarżenia prywatnego,
 • obrona skazanego w postępowaniu wykonawczym,
 • reprezentowanie osoby lustrowanej w procesach o lustrację z wniosku IPN.

  Sporządzamy zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne, prywatne akty oskarżenia jak również wnioski w sprawach o przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwę w karze, ułaskawienie, wydanie wyroku łącznego.